In februari 2014 hebben we voor het eerst een bezoek gebracht aan de St-Joseph basisschool in Kinango. Deze school met circa 750 leerlingen haalde tijdens de laatste KCPE toets in december een gemiddelde score van 317 punten met 69 deelnemende leerlingen. Dit is bijna100 punten hoger dan het gemiddelde in het Kwale-district. 

De school is ooit gestart als Rooms-Katholieke basisschool, maar is in 1992 door de overheid overgenomen en sindsdien een openbare school. Deze achtergrond en de grote betrokkenheid van ouders lijken een goede verklaring voor de goede prestaties van de school.

De school heeft aan Kids in Kenia gevraagd om ondersteuning bij het verbeteren van de infrastructuur en onderwijsvoorzieningen. Kids in Kenia wil dit in overweging nemen. De school gaat nu een school ontwikkelplan op stellen waarin zij aangeeft welke onderwijsvoorzieningen nodig zijn en wat men zelf kan financieren.

Omdat de school een groot tekort aan schoolbankjes had, heeft Kids in Kenia 100 schoolbankjes aan de school geschonken, die tijdens ons bezoek aan de school feestelijk in gebruik werden genomen. Ook de gouverneur deed een mooie gebaar en stelde een bedrag beschikbaar voor nog eens 40 schoolbankjes.